Chính Sách Đổi Trả Tại LDLPhones

1. Chính sách đổi trả dành cho sản phẩm mới

SẢN PHẨM THÁNG ĐẦU TIÊN THÁNG THỨ 2 TRỞ ĐI
SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT
Máy Công Ty Không áp dụng chính sách 01 đổi 01 Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, LDL Phones thu lại mới mức giá thỏa thuận
LDL Phones hỗ trợ tiếp nhận chuyển hãng bào hành theo đúng chính sách bảo hành của hãng
Trong trường hợp Khách hàng muốn bán lại máy, LDL Phones thu vào bằng 70 % giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá tại thời điểm thu đổi (Chỉ thu lại khi máy đã được bảo hành xong từ Trung tâm bảo hành chính hãng)
Máy Nhập Khẩu

07 ngày đầu tiên: 01 đổi 01 máy mới chưa active

Từ ngày thứ 8 đến ngày 30: 01 đổi 01 máy đã qua sử dụng có hình thức tương đương (Không bao gồm hộp và phụ kiện)

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm:

– Trong 7 ngày đầu tiên: LDL Phones thu vào bằng 80% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 80% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi

– Từ ngày thứ 8 trở lên: LDL Phones thu vào bằng 70% – 75% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70% – 75% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI
Máy Công Ty Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, LDL Phones thu vào bằng 70 % giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá tại thời điểm thu đổi. Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, LDL Phones thu lại mới mức giá thỏa thuận
Máy Nhập Khẩu

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm:

– Trong 7 ngày đầu tiên: LDL Phones thu vào bằng 80% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 80% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi

– Từ ngày thứ 8 trở lên: LDL Phones thu vào bằng 70% – 75% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70% – 75% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi.

Ghi chú:

1. LDL Phones có quyền từ chối thu lại một số sản phẩm LDL Phones đánh giá là không thể thu lại được.

2. Trong tháng đầu tiên, nếu máy không còn đủ hộp, phụ kiện sẽ tính phí 5% mỗi phụ kiện thiếu (Tai nghe, sạc, cáp) và 2% nếu không có hộp

3. Chính sách đổi trả này không áp dụng đối với sản phẩm iPhone chính hãng mã VN/A. (Sản phẩm iPhone máy công ty có chính sách riêng.)

2. Chính sách đổi trả dành cho sản phẩm đã qua sử dụng

  THÁNG ĐẦU TIÊN THÁNG THỨ 2 TRỞ ĐI
SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT
  01 đổi 01 trong 45 ngày đầu tiên sản phẩm cùng loại Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, LDL Phones thu lại mới mức giá thỏa thuận
Trường hợp đổi sang sản phẩm khác, khách hàng bù hoặc nhận lại phần chênh lệch (nếu có) – giá máy đang bán tính tại thời điểm thu đổi.
Trong trường hơp không có máy để đổi, LDL Phones hoàn lại 100% giá trị máy bán tại thời điểm thu đổi.
 

Nếu khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, LDL Phones thu vào bằng 80% giá trị máy bán tại thời điểm thu đổi.

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI
  Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, LDL Phones thu vào bằng 80% giá trị máy bán tại thời điểm thu đổi. Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, LDL Phones thu lại mới mức giá thỏa thuận

Ghi chú:

1. LDL Phones có quyền từ chối thu lại 01 số sản phẩm LDL Phones đánh giá là không thể thu lại được.

2. Trong tháng đầu tiên, nếu máy không còn đủ hộp, phụ kiện sẽ tính phí 5% mỗi phụ kiện thiếu (Tai nghe, sạc, cáp) và 2% nếu không có hộp

3. Chính sách đổi trả này không áp dụng đối với sản phẩm iPhone chính hãng mã VN/A. (Sản phẩm iPhone máy công ty có chính sách riêng.)

3. Điều kiện đổi trả sản phẩm:

1. Với các sản phẩm mua trả góp, trước khi tiến hành trả máy, vui lòng thanh lý hợp đồng trả góp với công ty tài chính.

2. Đối với các sản phẩm lỗi do người sử dụng: LDL Phones có quyền từ chối đổi trả với sản phẩm bị va chạm, cấn móp, vào nước…không đủ điều kiện bảo hành, LDL Phones tiếp nhận bảo hành có tính phí.

3. Máy còn như lúc mới mua, không trầy xướt, cấn móp, đầy đủ phụ kiện đi kèm, đã đăng xuất các tài khoản bảo mật như iCloud…..

4. Trong trường hợp máy bị trầy xướt, cấn móp, không như tình trạng ban đầu, LDL Phones hỗ trợ thu lại theo mức giá thoả thuận (Có tính phí hao mòn hình thức)